ข้อมูลวิชาการด้านยางพารา

ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งการส่งออกในรูปแบบของยางดิบ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพารารวมมากกว่าปีละ 500,000 ล้านบาท มากที่สุดของพืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้ ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ประเทศผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลก มีพื้นที่ปลูกยางมากกว่า 21 ล้านไร่ ครอบคลุม 60…
ปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงสู่ท้องทะเลยังคงมีให้เห็นเป็นระยะ ทั้งภาพข่าวน้ำมันดำเกลื่อนตามหาดทราย ภาพปลาตาย นกทะเลตายอย่างอนาจเอน็จ อาจารย์เคมี มธ. จึงคิดค้นนวัตกรรมโฟมมหัศจรรย์จากยางพาราที่สามารถดูดซับน้ำมันบนผิวน้ำได้ ภายใน 3 วินาทีเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม               …
สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สำนักงานตลาดกลางยางพารายะลา สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย สำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์  
สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา การยางแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 9/1 ถนนกาญจนวาณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-586740-50 โทรสาร…
นัก วิจัย จุฬาฯ ประสบความสำเร็จนำกระดองปลาหมึกมาใช้เป็นสารเสริมแรงชนิดใหม่สำหรับยาง ธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพใช้งานด้านอุตสาหกรรมและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า งานวิจัยกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้ สามารถตอบสนองต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้…
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3) ตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันนำเสนอ…
ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง เดินทางสมทบเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกต่อ นายกรัฐมนตรี ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ร้องขอความเห็นใจ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ... วันที่…
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการคิดค้นวิจัยถุงทวารเทียมจากยางพารา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยในโรคมะเร็งและประสบอุบัติเหตุไม่สามารถขับถ่ายได้ตาม ปกติได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศซึ่งมี ราคาแพง และเป็นการเพิ่มประโยชน์ในการใช้ยางพาราจากในประเทศ
นายธงไชย วิจิตรเวชการ ผู้อำนวยการสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จะเป็นวันแรกที่จะมีการเปิดรับชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดระนองลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสนับสนุนการปลูกแทน ซึ่งผู้ที่จะมาลงทะเบียนได้นั้นจะต้องเป็นชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและได้รับบัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางเรียบร้อยแล้ว ทั้งในกรณีของเจ้าของสวนยาง ,ผู้เช่าสวนยาง…
ทำมาหากิน : เร่งมาตรการทวงคืนผืนป่าอนุรักษ์ ลดพื้นที่ 'ยางพารา' เสริมป่าปลูกแทน : โดย...ทีมข่าวเกษตร จากที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและแก้ไขปัญหาการ ไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรผู้ยากจน ขณะเดียวกันก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามนโยบายของ…