ข่าวเด่น

Super User

Super User

ผู้ดูแลระบบ

น.ส.จริยา สุทธิไชย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงไตรมาสที่ 3 และครึ่งหลังของ ปี 60 ว่า สถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรน่าจะดีกว่าปี 58 และปี 59 ขณะที่ราคาคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากภาพรวมเศรษฐกิจโลก แต่ทั้งนี้ต้องติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด เพราะหากค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ ก็คาดว่าการส่งออกยังเป็นไปด้วยดี, ส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ถ้าเกินระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล ก็จะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันดิบลดลงมาอยู่ที่ระกับ 40 กว่าดอลลาร์ จึงทำให้เห็นราคายางปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ ตลอดจนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ต่างคาดการณ์สอดคล้องกับที่หน่วยงานรัฐและกระทรวงต่างๆ คาดการณ์ไว้ว่าในครึ่งปีหลังจะเห็นการเติบโตไปในทางบวกมากกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ขณะเดียวกันก็ต้องจับตาความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาท นโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญของโลกและเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยสินค้าเกษตรที่ยังมีแนวโน้มราคาดี คือ ไม้ผล เช่น ผลไม้ภาคใต้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ผลไม้ภาคเหนือ เช่น ลำไย ไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

โดยในส่วนของปาล์มน้ำมัน ปีนี้ สศก.คาดการณ์ผลผลิตทั้งปีที่ 11 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวแล้วในช่วงครึ่งปีแรก ยังเหลือที่จะออกในครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ธ.ค.60) ประมาณ 5 ล้านตันเศษแต่ไม่ถึง 5.5 ล้านตัน ดังนั้นราคาปาล์มน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก แต่จะเท่ากับปี 58 ที่ราคาอยู่ที่ 4 บาทกว่าหรือไม่นั้นต้องรอดู ซึ่งถ้าเกษตรกรซื้อขายตามเปอร์เซนต์น้ำมันที่ 17% หรือสูงกว่าตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) รวมทั้งตัดปาล์มแก่ ใช้กลไกตลาดให้มากที่สุด และดูแลเรื่องการลักลอบการน้ำเข้าผิดช่องทาง มีการตรวจสต็อก สอดส่องปริมาณสต็อกก็จะช่วยให้ปาล์มน้ำมันราคาดีขึ้นได้ ซึ่งขณะนี้คณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย ได้ลงไปตรวจสต็อกปาล์มน้ำมันที่ภาคใต้ ซึ่งการตรวจสต็อกสินค้าเกษตรของไทยควรต้องตรวจสต็อกทุกเดือน เพื่อประเมินผลผลิตที่ออกมา และประเมินแนวโน้มราคา

สำหรับยางพารา ในช่วงครึ่งปีหลังคาดการณ์ราคาค่อนข้างยาก แต่ถ้าพิจารณาจากปัจจัยเดิม ทั้งสต็อกของ 3 ประเทศหลักคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยลดลงอาจจะใช้บริโภคในประเทศของตัวเอง ส่วนหนึ่งเป็นการส่งออก ขณะที่ความต้องการใช้ยางยังมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในอุตสาหกรรมยุทโธปกรณ์ อุตสาหกรรมล้อยาง อุตสาหกรรมการแพทย์ แต่เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันลดลงจึงทำให้ราคายางสังเคราะห์ลดลง จึงมีการหันไปใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนยางธรรมชาติมากขึ้น

"ยังแปลกใจว่าตอนนี้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันทะเลาะกัน ต้องหยุดผลิตน้ำมัน ราคาน้ำมันควรจะปรับขึ้น แต่กลายเป็นราคาน้ำมันกลับลดลง แสดงว่าต้องมีแหล่งน้ำมันอยู่ที่อื่นอีก หรือไม่ก็มีปัจจัยอื่น" เลขาธิการ สศก.ระบุ

ในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพในการเชิญสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ สมาคมการค้าอาหารสัตว์ สมาคมการค้าพืชไร่ ซึ่งมีทั้งบริษัทรายใหญ่และรายเล็กเป็นสมาชิกมาทำงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าจะขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ถูกต้องและเป็นพื้นที่หลังนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะทำให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ เพราะความชี้นต่ำ ประมาณ 3-4 ล้านไร่ ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ได้หารือร่วมกันก็จะเห็นข้าวโพดแปลงใหญ่ และก็จะเห็นการทำ Business Matching ระหว่างบริษัทกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ประสานงานให้

"อย่างไรก็ตาม การนำเข้าวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ก็ยังต้องมีอยู่ เพราะอาหารสัตว์แต่ละประเภทก็จะมีสูตรแตกต่างกัน เป็นเรื่องของสารอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดจะต้องได้รับ อาหารไก่สูตรหนึ่ง อาหารหมูก็อีกสูตรหนึ่ง แต่ก็จะมีกรมปศุสัตว์กำกับดูแลอยู่ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดหน้าโรงงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ 8 บาท/กก. สำหรับมาตรฐานความชื้นที่ 14.5% แต่ก็มีบางพื้นที่ที่ราคารับซื้อต่ำกว่า 8 บาท/กก. อยากให้ผู้ประกอบการรับซื้อที่ 8 บาท/กก.เท่ากันทั่วประเทศ แต่พ่อค้าคนกลางมองว่ามาตรฐานความชื้นแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน บางพื้นที่เป็นข้าวโพดที่มีมาตรฐานความชื้นต่ำ 25-30% ถ้าพ่อค้าคนกลางรับซื้อมาก็ต้องมาผ่านกระบวนการไล่ความชื้น ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากเกษตรกรอยากขายได้ราคาที่ 8 บาท/กก.ก็ต้องทำให้ได้มาตรฐานความชื้น 14.5% ซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่ทุกพื้นที่จะทำได้เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน" เลขาธิการ สศก.กล่าว

สำหรับข้าว คาดว่าครึ่งปีหลังราคาจะดีกว่าครึ่งปีแรก เพราะมีคำสั่งซื้อจากหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ แอฟริกา ทั้งนี้ ประมาณเดือนสิงหาคมจะมีการรวบรวมตัวเลขการปลูกข้าว เช่น การปลูกข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมปทุมว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ซึ่งจากแผนที่ได้กำหนดไว้ คือ 27 ล้านไร่ แต่หากตัวเลขออกมา 27-29 ล้านไร่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่พอจะรับได้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 3,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 241,000 ราย โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 240,000 ราย
อย่างไรก็ดี ตัวเลขผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกยังคงอยู่ต่ำกว่า 300,000 ราย เป็นสัปดาห์ที่ 120 ติดต่อกัน ซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1970
ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 1,500 ราย สู่ระดับ 244,750 รายในสัปดาห์ที่แล้ว
สำหรับจำนวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 มิ.ย. มีจำนวนเพิ่มขึ้น 8,000 ราย สู่ระดับ 1.94 ล้านราย
ตัวเลขผู้ที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องยังคงอยู่ต่ำกว่า 2 ล้านราย เป็นสัปดาห์ที่ 10 ติดต่อกัน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

กระทรวงแรงงานฝรั่งเศสแถลงว่า อัตราการว่างงานของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.6% หรือ 22,300 คนในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 3.5 ล้านคน หลังจากลดลง 1.0% ในเดือนเม.ย.
เมื่อเทียบรายปี อัตราการว่างงานลดลง 0.8% ในเดือนพ.ค.
รัฐบาลฝรั่งเศสตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการว่างงานสู่ระดับ 7.0% ภายในปี 2022 จากปัจจุบันที่ระดับ 9.7%

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (26 มิ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐ ได้กดดันให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 10 ดอลลาร์ หรือ 0.80% ปิดที่ระดับ  1,246.40 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 7.5 เซนต์ หรือ 0.45% ปิดที่ 16.572 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 12.8 ดอลลาร์ หรือ 1.38% ปิดที่ 916.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 7.30 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่ 863.95 ดอลลาร์/ออนซ์

นักลงทุนเทขายสัญญาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ อันเนื่องมาจากแรงซื้อที่ส่งเข้าหนุนหุ้นกลุ่มที่สามารถต้านทานวัฏจักรทางเศรษฐกิจได้ดี (defensive stocks) เช่นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มโทรคมนาคม

นอกจากนี้ ตลาดทองคำยังได้รับปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ หลังจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก และนายวิลเลียมส์ ดัดลีย์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก ต่างก็ออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้ เพื่อหนุนการขยายตัวอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจสหรัฐ

ทั้งนี้ นายวิลเลียมส์กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อทำให้นโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกตินั้น จะช่วยให้สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในอัตราที่จะดำเนินไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว และหากรอนานเกินไป เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะร้อนแรงเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาอื่นๆ และอาจถึงขั้นที่ทำให้เฟดอยู่ในสภาพที่ต้องรีบปรับนโยบายเพื่อชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ขณะที่นายดัดลีย์กล่าวว่า การชะลอตัวลงของภาคสินเชื่อ ประกอบกับดัชนีตลาดหุ้นที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลง ล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เฟดดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (26 มิ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มธนาคารของอิตาลีปรับตัวขึ้น ขานรับข่าวรัฐบาลอิตาลีเตรียมทุ่มงบประมาณสูงถึง 1.7 หมื่นล้านยูโรเพื่อรองรับการปิดกิจการของธนาคาร 2 แห่งในอิตาลี นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นเนสท์เล่ และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิ.ย.

ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.4% ปิดที่ 389.05 จุด
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,295.75 จุด เพิ่มขึ้น 29.63 จุด หรือ +0.56% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,770.83 จุด เพิ่มขึ้น 37.42 จุด หรือ +0.29% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,446.80 จุด เพิ่มขึ้น 22.67 จุด หรือ +0.31%

หุ้นกลุ่มธนาคารของอิตาลีดีดตัวขึ้นหลังจากรัฐบาลอิตาลีเปิดเผยว่า ทางรัฐบาลกำลังเตรียมเงินทุนสูงถึง 1.7 หมื่นล้านยูโร (1.9 หมื่นล้านดอลลาร์) สำหรับแผนปิดกิจการของธนาคารเวเนโต บังกา และธนาคารบังกา โปโปลาเร ดิ วิเซนซา โดยเงินส่วนหนึ่งจะนำไปแปลงหนี้เสียของธนาคารท้องถิ่นขนาดกลางทั้ง 2 แห่ง และโยกย้ายสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของธนาคารไปให้กับธนาคารอินเตซา ซานเปาโล

รายงานระบุว่า เงินจำนวน 1.7 หมื่นล้านยูโรจะประกอบด้วยเงินชดเชยตามภาระหนี้เสียของธนาคารที่รัฐบาลแบกรับไว้ รวมถึงการปรับโครงสร้างส่วนที่เหลือของธนาคาร และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หุ้นธนาคาร Intesa พุ่งขึ้น 3.5% หุ้นธนาคาร Unione di Banche Italiane ปรับขึ้น 2% และหุ้นธนาคาร UniCredit พุ่งขึ้น 2.2%

ส่วนหุ้นเนสท์เล่ พุ่งขึ้น 4.3% หลังจากมีรายงานว่า เธิร์ด พอยท์ ซึ่งเป็นเฮดจ์ฟันด์ของนายดาเนียล โล๊บ มหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดัง ได้เข้าซื้อหุ้นมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทเนสท์เล่

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นยุโรปยังได้รับแรงหนุนหลังจากซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 115.1 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากระดับ 114.6 ในเดือนพ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของ Ifo มาจากการสำรวจบริษัท 7,000 แห่งในภาคการผลิต การก่อสร้าง รวมทั้งภาคค้าส่งและค้าปลีกในเยอรมนี

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (23 มิ.ย.) หลังจากที่มีรายงานว่า ดัชนี PMI รวมภาคการผลิต-ภาคบริการเบื้องต้นยูโรโซน ปรับตัวลงในเดือนมิ.ย. ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานก็ร่วงลง

ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.23% ปิดที่ 387.62 จุด
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดวันทำการล่าสุดที่ 5,266.12 จุด ลดลง 15.81 จุด หรือ 0.30% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดวันทำการล่าสุดที่ 12,733.41 จุด ลดลง 60.59 จุด หรือ 0.47% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดวันทำการล่าสุดที่ 7,424.13 จุด ลดลง 15.16 จุด หรือ 0.20%

หุ้นไซเพม เอสพีเอ บริษัทน้ำมันและก๊าซจากอิตาลี ร่วงลง 1.4% หุ้นเอนิ เอสพีเอ บริษัทผลิตน้ำมันจากอิตาลี ลดลง 0.6% หุ้นโททาล บริษัทน้ำมันสัญชาติฝรั่งเศส ลดลง 0.5% และหุ้นเรปซอล บริษัทน้ำมันจากสเปน ลดลง 0.4%

หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด เนื่องจากการที่สหรัฐ ลิเบีย และไนจีเรียได้ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนั้น เป็นปัจจัยที่ขัดขวางความพยายามของกลุ่มโอเปกในการปรับลดกำลังการผลิต

มีรายงานว่า การผลิตน้ำมันของลิเบียเพิ่มขึ้นมากกว่า 50,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 885,000 บาร์เรล/วัน ขณะที่การส่งออกน้ำมันของไนจีเรียจะเพิ่มขึ้น 62,000 บาร์เรล/วันในเดือนส.ค.

ทางด้านเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐ เปิดเผยรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ พบว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 11 แท่น สู่ระดับ 758 แท่นในสัปดาห์นี้ และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 23 ติดต่อกัน

ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นยุโรปยังได้รับแรงกดดันหลังจากที่ ไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนมิ.ย. ปรับตัวลดลงแตะ 55.7 จากระดับ 56.8 ในเดือนพ.ค. และทำสถิติต่ำสุดในรอบ 5 เดือน

อย่างไรก็ดี ดัชนียังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดในแดนบวกเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วันทำการเมื่อคืนนี้ (26 มิ.ย.) ด้วยแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้

ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 22.67 จุด หรือ +0.31% ปิดที่ 7,446.80 จุด
ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นลอนดอนเมื่อคืนนี้ ได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น หลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในวันพุธที่แล้ว สืบเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐและลิเบีย โดยหุ้นรอยัล ดัทช์ เชลล์ และหุ้นบีพี เพิ่มขึ้น 0.3%

หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมัน โดยหุ้นริโอ ทินโต เพิ่มขึ้น 0.2%

หุ้นกลุ่มการเงินที่น่าจับตา หุ้นรอยัล แบงก์ ออฟ สกอตแลนด์ พุ่งขึ้น 1.7% หลังมีรายงานว่า ทางธนาคารมีแผนการปลดพนักงาน 443 ตำแหน่ง และโยกย้ายพนักงานจำนวนมากไปประจำในอินเดีย


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดเพิ่มขึ้นในวันนี้ จากอานิสงส์สกุลเงินเยนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออกปรับตัวขึ้น
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิเปิดเพิ่มขึ้น 75.77 จุด หรือ +0.38% แตะที่ 20,229.12 จุด
หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นนำโดยหุ้นกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า กลุ่มอุปกรณ์ชั่งตวงวัด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (26 มิ.ย.) จากแรงซื้อที่ส่งเข้าหนุนหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มโทรคมนาคม ซึ่งเป็นหุ้นที่สามารถต้านทานวัฏจักรทางเศรษฐกิจได้ดี (defensive stocks) ขณะที่หุ้นกลุ่มการเงินดีดตัวขึ้นหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กและซานฟรานซิสโกได้ออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐได้สกัดแรงบวกของดัชนีดาวโจนส์  และการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้ฉุดดัชนี Nasdaq ปิดตลาดในแดนลบ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,409.55 จุด เพิ่มขึ้น 14.79 จุด หรือ +0.07% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,439.07 จุด เพิ่มขึ้น 0.77 จุด หรือ +0.03% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,247.15 จุด ลดลง 18.10 จุด หรือ -0.29%

-- ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (26 มิ.ย.) โดยหุ้นกลุ่มธนาคารของอิตาลีปรับตัวขึ้น ขานรับข่าวรัฐบาลอิตาลีเตรียมทุ่มงบประมาณสูงถึง 1.7 หมื่นล้านยูโรเพื่อรองรับการปิดกิจการของธนาคาร 2 แห่งในอิตาลี นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นเนสท์เล่ และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิ.ย.

ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.4% ปิดที่ 389.05 จุด
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,295.75 จุด เพิ่มขึ้น 29.63 จุด หรือ +0.56% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,770.83 จุด เพิ่มขึ้น 37.42 จุด หรือ +0.29% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,446.80 จุด เพิ่มขึ้น 22.67 จุด หรือ +0.31%

-- ตลาดหุ้นลอนดอนปิดในแดนบวกเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วันทำการเมื่อคืนนี้ (26 มิ.ย.) ด้วยแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้

ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 22.67 จุด หรือ +0.31% ปิดที่ 7,446.80 จุด
-- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (26 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า การผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐอาจได้รับผลกระทบชั่วคราวจากพายุโซนร้อนที่ก่อตัวในอ่าวเม็กซิโก

สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 37 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 43.38 ดอลลาร์/บาร์เรล

สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 29 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 45.83 ดอลลาร์/บาร์เรล

-- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (26 มิ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐ ได้กดดันให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 10 ดอลลาร์ หรือ 0.80% ปิดที่ระดับ  1,246.40 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 7.5 เซนต์ หรือ 0.45% ปิดที่ 16.572 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 12.8 ดอลลาร์ หรือ 1.38% ปิดที่ 916.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 7.30 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่ 863.95 ดอลลาร์/ออนซ์

-- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้ (26 มิ.ย.) ด้วยแรงหนุนจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กและซานฟรานซิสโกที่ได้ออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปีนี้

ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1191 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1199 ดอลลาร์ ในขณะที่ปอนด์อ่อนค่าลงแตะ 1.2715 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2725 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นที่ระดับ 0.7588 ดอลลาร์ จากระดับ 0.7574 ดอลลาร์

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยน ที่ระดับ 111.70 เยน จากระดับ 111.25 เยน และแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ  0.9717 ฟรังก์สวิส จากระดับ 0.9690 ฟรังก์สวิส

ดัชนี NASDAQ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที่ 6,247.15 จุด ลดลง 18.10 จุด, -0.29%
ดัชนี DJIA ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที่ 21,409.55 จุด เพิ่มขึ้น 14.79 จุด, +0.07%
ดัชนี S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที่ 2,439.07 จุด เพิ่มขึ้น 0.77 จุด, +0.03%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,770.83 จุด เพิ่มขึ้น 37.42 จุด, +0.29%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,295.75 จุด เพิ่มขึ้น 29.63 จุด, +0.56%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,446.80 จุด เพิ่มขึ้น 22.67 จุด, +0.31%
ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดที่ 25,871.89 จุด เพิ่มขึ้น 201.84 จุด, +0.79%
ดัชนี VN ตลาดหุ้นเวียดนามปิดที่ 772.52 จุด เพิ่มขึ้น 3.51 จุด, +0.46%
ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนปิดที่ 3,185.44 จุด เพิ่มขึ้น 27.57 จุด, +0.87%
ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดที่ 2,388.66 จุด เพิ่มขึ้น 10.06 จุด, +0.42%
ดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดที่ 5,715.90 จุด ลดลง 4.30 จุด, -0.08%

ดัชนี ALL ORDINARIES ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดที่ 5,754.60 จุด ลดลง 3.80 จุด, -0.07%

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดที่ 20,153.35 จุด เพิ่มขึ้น 20.68 จุด, +0.10%

ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันปิดที่ 10,513.96 จุด เพิ่มขึ้น 136.26 จุด, +1.31%
*ตลาดหุ้นอินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซียปิดทำการวัน 26 มิ.ย.เนื่องในเทศกาลฮารีรายออีฏิ้ลฟิตริ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาปิดทำการ 1 วันเนื่องจากเป็นวันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี