ข่าวเด่น

วิเคราะห์สถานการณ์ยาง

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 51.18 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.99 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 53.80 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.41 บาท/กก. ตามตลาดล่วงหน้าโตเกียวและราคาน้ำมันที่เปิดตลาดเช้านี้ มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ประกอบกับเงินเยนและเงินบาทแข็งค่า ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อหรือจับตาดูการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันและสถานการณ์ทางการเมืองของสหรัฐฯ

ราคายางตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.17 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 54.21 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.58 บาท/กก. และ 0.82 บาท/กก. ในทิศทางเดียวกับตลาดโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกมาจากปัจจัยเดิม ๆ เกี่ยวกับอุปทานยางมีออกสู่ตลาดน้อย และความต้องการซื้อของผู้ประกอบการในประเทศ ส่วนปัจจัยลบมาจากราคาน้ำมันปิดตลาดที่ปรับตัวลดลง และนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายวัน รวมทั้งการแข็งค่าของเงินเยนและเงินบาทยังเป็นปัจจัยกดดันราคายางได้ในระดับหนึ่ง


ข่าวยางพารา


English News


เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์